Реклама на портале
Семена подсолнечника
Семена подсолнечника, Гибрид Деркул, Гибрид Айдар, Гибрид Лиман (высокоолеиновый), Гибрид Кредо, Гибрид Командор, Степок
Реклама на портале
Рубрики

ФОП Стукало Р.А.

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 73487, Херсонская обл., г. Херсон, ул. Беляева, 1

Телефон:

+380 показать телефоны , ,

Підживлення сої та соняшнику

С.Адаменко, кандидат сільськогосподарських наук,

директор департаменту науки та агрохімічного сервісу

І.Костюшко, науковий консультант з агрохімічного сервісу 

 

За останні 5-8 років соя набула широкої популярності в Україні. На нашу думку, вітчизняний соєвий бум обумовлений тим, що крім її кормових, сировинних цінностей, економічної привабливості, вона ще є й унікальними попередником. За рахунок симбіозу з бульбочковими бактеріями роду Bradyrhrizobium japonicum соя є добрим фіксатором азоту повітря, накопичує за вегетаційний період близько 100 кг/га азоту під наступну культуру сівозміни та дозволяє зекономити гроші на азотні добрива. Симбіоз із бульбочковими бактеріями азот-фіксаторами за сприятливих умов забезпечує 60-70% власної потреби сої у сполуках азоту.

Одним із головних чинників у технології вирощування сої є своєчасне забезпечення її збалансованою мінеральною поживою відповідно до особливостей фізіології мінерального живлення.

Досвід компанії «ВІТЕРА Україна» та результати функціональної діагностики потреби культур у мінеральному живлення засвідчують, що соя дуже добре відгукується своєю продуктивністю на підживлення калієм, магнієм, марганцем, молібденом, залізом, сполуками бору, цинком, фітогормонами (ауксинами, цитокінінами), полісахаридами, амінокислотами. Вони підвищують стійкість сої до грибкових, бактеріальних хвороб, до посухи, екстремальних температур, підсилюють азотфіксацію з повітря, поліпшують синтез хлорофілу та активують процеси фотосинтезу. Потреба сої у мікроелементах зростає при застосуванні підвищених доз головних елементів мінерального живлення (N,P, K) і мезоелементів (Mg, S, Ca). Традиційно застосовуються мікроелементні добрива на сої за передпосівної обробки насіння та шляхом позакореневих підживлень у її критичні фенологічні фази.

Крок перший: передпосівна обробка насіння сої «Райкатом Старт»

«Райкат Старт» – це інноваційне добриво, що застосовується за передпосівного обробітку насіння сої для підвищення її польової схожості на 8-15% та енергії проростання на 5-6%. Крім мінерального живлення до складу «Райкату Старт» входять амінокислоти, фітогормони (цитокініни, ауксини), полісахариди (табл.1). Обробку насіння «Райкатом Старт» дозволяється комбінувати з інокуляцією азотфіксуючими бульбочковими бактеріями.

Ключову фізіологічну роль за проростання насіння сої відіграють фітогормони: ауксини та цитокініни, забезпечуючи:

·   стимулювання проростання насіння;

·  поділ та подовження клітин кореневої системи, утворення великої кількості кореневих волосків, збільшення об’єму кореневої системи;

· надходження води і поживних речовин у культуру.

Водночас, фітогормони ауксини та цитокініни сприяють міжклітинному руху поживних речовин в організмі сої, головним чином кальцію, сполук бору, заліза, які мають складність у проходженні як через клітинну мембрану. Допомогти сої подолати стресові фактори (посуху ґрунтову та повітряну, несприятливий температурний режим ґрунту, недостатню аерацію, пестицидне навантаження) допомагають a- амінокислоти.

1. Склад та фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Райкат Старт»

 Stykalo_1

Рекомендована доза застосування «Райкату Старт» за передпосівної обробки насіння сої - 0,75-1,5 л/т насіння.

За погіршення росту та розвитку кореневої системи сої після посіву, рекомендується застосовувати «Райкат Старт» позакоренево на ранніх фазах росту та розвитку з розрахунку 0,15 л добрива на 100 л води (робочого розчину).

Крок другий: позакореневі підживлення сої

Починаючи від фази бутонізації та у фазу наливу насіння, соя активно споживає мінеральну поживу. Враховуючи ці особливості, потрібно активно проводити підживлення на цих фенологічних фазах. Рекомендуємо спеціальні позакореневі добрива для олійних культур – «Нутрівант Плюс™ олійний» та «Мікрокат олійний», амінокислотне добриво-антистресант «Амінокат 30», коректори дефіциту мікроелементів: «Мікрокатом Mg», «Мікрокатом В+Мо», «Мікрокатом Zn+Mn», «Мікрокат Fe», «Мікрокат B», «Мікрокат Ca», «Мікрокат Ca+B», «Мікрокат Мікс», «Келік К», активатор цвітіння «Флорон».

За період вегетації, особливо на ранніх фенофазах, соя часто піддається різного роду стресам, як наслідок, це знижує її врожайність. Активувати роботу генів сої, які протистоятимуть стресам, усунути їх у найкоротший термін (протягом 3-4 днів) допомагає амінокислотне добриво «Амінокат 30». До складу «Амінокату 30» входять легкодоступні альфа-амінокислоти, які відновлюють порушення білкових ланцюгів, заощаджують енергію та активують фізіолого-біохімічні процеси сої.

Склад та фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Амінокат 30»: вільні a-амінокислоти - 30%, органічна речовина -18%, азот загальний (N) -3%, фосфор (Р2О5) – 1%, калій (К2О) – 1%, щільність - 1,11 кг/га, рН 4 - 4,5.

Оптимальна доза застосування «Амінокату 30»: 0,25-0,3 л/га на 100л води (робочого розчину). Підживлювати сою «Амінокатом 30» потрібно через 3-5 днів після застосування засобів захисту рослин у фазі 3-6 листків,  комбіновано зі спеціальним добривом «Нутрівант Плюс™ олійний».

Stykalo_2 

Ефективність «Амінокату 30» на сої, компанія «Інсеко, м.Рівне, 2011 рік

Починаючи з 2007 року, «Нутрівант Плюс™ олійний» добре зарекомендував себе як в Україні, так і на теренах країн СНД. За хімічним складом добриво повністю відповідає фізіологічним особливостям сої та інших олійних культур.  Склад спеціального добрива  «Нутрівант Плюстм олійний»:  фосфор (Р2О5) – 20% ,  калій (К2О) – 33% , магній (MgO) – 1%,   сірка (S) - 7,5% , бор (В) - 1,5%, марганець (Mn) - 0,5%,  цинк (Zn) - 0,02%, молібден (Mo) - 0,001%, прилипач Фертівант.

«Нутрівант Плюс™ олійний» виготовлений на основі повністю водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4). Завдяки спеціальному прилипачу «Фертівант», добриво ощадливим шаром покриває вегетативні органи сої (листя, стебла), не змивається опадами протягом 10-12 діб, забезпечує пролонговану дію, синхронний ефект щодо споживання мінеральної поживи та зменшує транспірацію (випаровування води) сої.

Перше підживлення «Нутрівантом Плюс™ олійний» рекомендується проводити у фазу бутонізації дозою 2-3 кг/га, друге підживлення - за наливу перших нижніх бобиків – 1,5-2 кг/га. «Нутрівант Плюс™ олійний» рекомендується комбінувати з амінокислотним добривом «Амінокат 30». Таке комбінування підвищує ефективність «Нутріванта Плюс™ олійного» на 20-30%. Наукові дослідження «ННЦ Інституту землеробства УААН, 2009 р. показали, що комбінування «Нутріванта Плюс™ олійний» з «Амінокатом 30» забезпечили приріст врожайності сої на рівні 0,6- 0,8 т/га у порівнянні з необробленим контролем.

«Мікрокат олійний»  -  інноваційне позакореневе добриво

«Мікрокат олійний» - це рідке, збалансоване за мінеральною поживою та амінокислотами добриво, яке легко засвоюється рослинам сої через вегетативні органи (коефіцієнт засвоєння мінеральної поживи 90-95%).  Склад «Мікроката олійного»:  активні амінокислоти та органічні кислоти – 4%,  азот (N) -3% ,   фосфор (Р2О5) – 1%, калій (К2О) – 12%, кальцій (СаО) - 0,4%, бор (В) – 1%, залізо (Fe) - 0,3%, марганець (Mn) - 0,1%, цинк (Zn) - 0,02%, мідь (Сu) - 0,01%, молібден (Мо) - 0,01.

«Мікрокат олійний» також застосовується у критичні фенофази сої - бутонізації, наливу нижніх бобиків - дозою 1-1,5 л на 100 літрів води.

Виробничі випробування «Мікроката олійного» на сої, які проводились в ТОВ «Таврійська Перспектива», 2010р. засвідчили його високу ефективність. Приріст врожайності при цьому становив 0,3 т/га проти необробленого контролю.

Аналізи ґрунту або функціональна діагностика сої, як правило, засвідчують дефіцит мінеральної поживи. У такому випадку варто відкоригувати сою тим елементом мінерального живлення, якого їй бракує. Такий підхід дозволяє заощадити кошти, які витрачаються навмання.

Компанія «ВІТЕРА УКРАЇНА» вирішує проблему дефіциту елементів мінерального живлення на сої, застосовуючи добрива-коректори марки «Мікрокат», що також збагачені амінокислотами. Саме за рахунок амінокислот забезпечується засвоєння мінеральної поживи через вегетативні органи сої на рівні 90-95%. (табл. 2).

2. Склад добрив-коректорів марки «Мікрокат» 

Stykalo_3 

За комбінованого застосування підживлення добривами марки «Мікрокатам» проводяться з розрахунку 0,25-0,3 л на 100 літрів води.  

Зазвичай стреси на сої призводять до редукції (зменшення) запліднення квіток Зменшити редукцію квіток на сої та підвищити її врожайність на 8-10% допомагає фітогормональне добриво-стимулятор цвітіння «Флорон».  

Склад «Флорона»: вільні альфа-амінокислоти – 4%, біостимулюючий фактор – 1,46%, органічна речовина – 8%, цитокініни - 0,3%, азот (N) – 1%,   фосфор (Р2О5) – 10%,   калій (К2О) – 10%, бор (В) - 0,25%,  молібден (Мо) - 0,2% .

Підвищений вміст гіберелінів «Флорона» на фоні ауксинів, цитокінінів, амінокислот та мінеральної поживи викликає незначний фізіологічний стрес сої, в’янення, проте після виходу її через 4-6 днів зі стресу проявляється активне цвітіння та запліднення квіток. Водночас «Флорон» проявляє ретардантний вплив, зменшуючи довжину міжвузля, активуючи ріст і розвиток кореневої системи сої. Висока ефективність «Флорона» проявляється за підвищеного забезпечення сої сполуками фосфору, бору та цинку. За позакореневого підживлення «Флорон» на сої застосовується з розрахунку 75-100 мл на 100 літрів води. Підвищенні дози «Флорона» викликають сильну фізіологічну депресію сої, які сприяють прояву хвороб.

 «Келік Калій» - ефективне добриво для сої

За даними А.О. Бабича, 1993, соя є калієфільною культурою.. Пік споживання калію соєю наступає через 80-85 днів після сходів (1,9 кг/га за добу), коли у бобах починає формуватися насіння. Закінчується засвоєння калію соєю за 2-3 тижні до фази достигання насіння. Характерною фізіологічною особливістю сої є те, що калій переміщується із вегетативних органів за наливу зерна.

Рекомендується підживлювати сою «Келіком Калію» за наливу  нижніх бобиків. Калій у складі добрива міститься у вигляді карбонату калію 2СО3), який є найбільш доступним для сої проти нітрату калію (KNO3) або сульфату калію (K2SO4).

Уміст калію в «Келіку Калій» складає 50% у перерахунку на (К2О). Залежно від групи стиглості та потреб генотипу сої, рекомендується проводити одне-два підживлення сої «Келіком К», дозою 0,25 -0,3 л на 100 літрів води.

«Келік Калій» є сильно лужним добривом, тому його не рекомендується комбінувати в одному розчині з Мікрокатами  Ca, Mg, B, Mn, Zn, проте добре поєднувати в одному розчині з «Амінокатом 30».

Stykalo_4 

Рекомендуємо застосувати на сої технологічні схеми, що вже перевірені часом.

ПІДЖИВЛЕННЯ СОНЯШНИКІВ

Гібриди соняшників інтенсивного типу за врожайності 4-5 т/га, з вмістом олії 47–52% мають високі виноси мінеральної поживи, залежно від генотипу, 1 т врожаю вони виносять 40..60 кг азоту (N), 20..50 фосфору (P2O5), 100..120 кг калію (K2O), близько 17 кг магнію (MgO), 30 сірки (SO4) та добре відгукуються своєю продуктивністю на позакореневі підживлення магнієм, сіркою, бором та марганцем. Близько 60% сполук азоту, 80% сполук фосфору та 90% калію соняшники споживають від сходів до цвітіння.

Потреба соняшників у сірці в три рази вища, ніж у зернових культур та становить 50% від потреби ріпаку озимого. Проте соняшники найліпше відгукуються на застосування сполук бору. Однією тонною врожаю соняшників виноситься не менше 65 грамів бору, де 20% міститься у насінні. Сполуки бору (близько 80%) споживаються соняшниками, починаючи з фази п’яти листків до появи бутонів квіток. На думку німецького вченого Д.Шпаара, реакція на бор у соняшників вища, порівняно з буряками цукровими. Брак  сполук бору на соняшниках перед цвітінням призводить до стерильності пилку, погіршення процесів запліднення квіток, що призводить до пустозерності кошиків та втрати понад 20% їх врожайності.

Фенологічна фаза трьох-чотирьох листків у соняшників є критичною щодо споживання сполук бору, марганцю та сполук сірки. Оскільки у цій фенофазі коренева система соняшників ще не достатньо розвинена, вона неспроможна активно поглинати мінеральну поживу, яка потрібна для росту й розвитку вегетативних органів. За фази шести-восьми листків у соняшників закладаються репродуктивні органи - кошики, які лише за оптимального мінерального живлення здатні сформувати їх майбутню високу врожайність.

Виходячи з біологічного особливостей соняшників, їх критичних фенологічних фаз щодо споживання елементів мінерального живлення, рекомендуємо перевірені часом технологічні схеми підживлення соняшників:

Stykalo_5_copy 

Застосовуйте рекомендації від спеціалістів компанії «Вітера Україна» і Ви обов’язково отримаєте високу врожайність вирощуваних культур та високу окупність.

 

12.06.2014г.
2009-2018 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ