Запчасти для строительной, дорожной и сельхозтехники от производителя, Высевающие диски для сеялок Monosem
Реклама на портале
Семена подсолнечника
Реклама на портале
зерновозы, зерновозы маз, зерновозы ford
Рубрики

ФОП Стукало Р.А.

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 73487, Херсонская обл., г. Херсон, ул. Беляева, 1

Телефон:

+380 показать телефон , ,

Передпосівна обробка насіння зернових культур

ЧИ Є СЕНС ПРОВОДИТИ ПЕРЕДПОСІВНУ ОБРОБКУ НАСІННЯ ОЗИМИХ КУЛЬТУР ТА ПОЗАКОРЕНЕВІ ПІДЖИВЛЕННЯ ЩЕ ВОСЕНИ

 

С.М. Адаменко, к. с.-г. н., директор департаменту науки та агрохімічного сервісу,

І.П. Костюшко, науковий консультант департаменту

 

Ми неодноразово переймалися думкою: «Можливо не варто проводити передпосівну обробку насіння озимих культур протруйниками та спеціальними ріст-активуючими добривами, а ліпше заощадити кошти на цих заходах у цей нелегкий для нас час?» Проте дослідження та накопичений досвід засвідчує, що передпосівна обробка насіння є першим кроком у сучасних технологіях вирощування озимих культур, який забезпечує реалізацію їх потенціалу продуктивності. Цей захід має найбільшу окупність однієї витраченої гривні на добриво порівняно з іншими елементами технології.

НАСІННЯ ОЗИМИНИ «РАЙКАТОМ СТАРТ» ОБРОБЛЯТИ – ВДАЛО ПЕРЕЗИМУВАТИ

«Райкат Старт» – унікальне рідке органо-мінеральне добриво, вплив якого спрямований на ріст і розвиток кореневої системи, зокрема, бічних корінців, які активно поглинають воду й мінеральну поживу, що є цінним за несприятливих погодних умов. Водночас, цьому добриву властивий ретардантний вплив на озимі культури.

У складі «Райкату Старт» міститься три складові:

· збалансоване мінеральне живлення за макро- та мікроелементами,

·антистресанти a- (альфа) амінокислоти й полісахариди,

·фітогормони  цитокініни й ауксини.

Склад та фізико-хімічні властивості «Райкату Старт»,

концентрація в % до об’єму

Показники

Параметри

Азот загальний (N), у тому числі

4

Азот амонійний (N-NH+4)

1,9

Азот нітратний (N-NO-3)

0,3

Азот органічний (N)

1,8

Фосфор водорозчинний (Р2О5)

8,0

Калій водорозчинний (К2О)

3,0

Залізо (Fe), *ЕДОФА

0,1

Цинк (Zn), **EДTA

0,02

Бор водорозчинний (В)

0,03

Вільні амінокислоти, у тому числі:

4

Глютамінова кислота

0,96

Лізин

0,56

Гліцин

0,48

Полісахариди, у тому числі:

15

Альгінати

3,3

Цитокініни, ауксини

0,05

рН

7,0-7,5

Питома щільність, кг/л

1,25

*Хелатуючий агент – ЕДОФА (EDDHA) – етиледиамін- ди (2-гідроксифенил) диоцтова кислота.

** Хелатуючий агент ЕДТА – етилендиамінтетраоцтова кислота)

 

Усі складники «Райкату Старт» легкодоступні молодим рослинам озимини. За передпосівної обробки насіння озимих культур рекомендується «Райкат Старт» комбінувати в одному робочому розчині з протруйниками напівсухим способом (10-12 л води на 1 т насіння) на машинах типу ПС-10А, Мобітокс, СТ-2-10 та їх аналогами. Рекомендовані норми застосування «Райкату Старт» за передпосівної обробки насіння пшениці озимої, ячменю озимого, жита, тритикале озимого складають:

·на товарних посівах - 0,5-0,75 л/т,

·на насіннєвих посівах – 1 л/т.

Проте його комбіноване застосування з протруйниками потребує попереднього тестування на сумісність. Забороняється змішувати «Райкат Старт» в одному розчині з препаратами, які містять мідь, сірку та мінеральні оливи.

 

ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ СКЛАДОВИХ «РАЙКАТУ СТАРТ»

На початкових етапах органогенезу зернових озимих культур сполуки фосфору «Райкату Старт» відіграють ключову роль, оскільки у ранньому віці їх коренева система майже не розвинута. Вона ще не здатна активно споживати сполуки фосфору з ґрунту. Проте сполуки фосфору на початкових фазах культур забезпечують ріст і розвиток їх кореневої системи. При набубнявінні насіння зернових озимих культур легкодоступні сполуки фосфору надходять до ендосперму та активують процеси коренеутворення. Слід зазначити, що сучасні озимі сорти пшениці та ячменю інтенсивного типу пред’являють підвищені вимоги до фосфорного живлення. До складу «Райкату Старт» входять a-амінокислоти. Вони дуже швидко поглинаються молодими рослинами та крім антистресової дії щодо протруйника та інших ґрунтових чинників, беруть активну участь в обмінних просах, синтезі фітогормонів, забезпечують їх активний ріст і розвиток. Водночас a-амінокислоти виконують ще й роль комплексону (хелатуючого агента), сприяючи надходженню у клітини мінеральної поживи – Fe, Zn, К. Полісахариди «Райкату Старт» дуже швидко поглинаються молодими рослинками озимих та відкладаються у вузлах їх кущіння. Найбільша інноваційність «Райкату Старт» - це фітогормони цитокініни. Вони стимулюють поділ клітин, накопичення асимілянтів, синтез білків, переривання стану спокою насіння, активне поглинання води та калію озимими культурами. Встановлено, що підвищений вміст цитокінінів у молодих рослинах сприяє утворенню великої кількості бічних корінців.

Підсумовуючи вищевикладене, можна з впевненістю засвідчити, що «Райкат Старт» - це унікальне добриво, яке забезпечує:

· Підвищення на 8-10% польової схожості та на 3-5% енергії проростання насіння.

· Підвищення до 40-45% вмісту цукрів у вузлах кущіння озимини.

· Збільшення об’ємної маси кореневої системи, поліпшення процесів кущіння.

· Приріст врожайності 2-4 ц/га, що залежить від генотипу сорту.

 

 

ПІДЖИВЛЕННЯ ОЗИМИХ КУЛЬТУР ВОСЕНИ

 

РІПАК ОЗИМИЙ

 

Підживлення ріпаку озимого ще восени – це реалізація генетичного потенціалу сорту або гібрида, оскільки генеративні органи ріпаку озимого закладаються ще на ранніх фенологічних фазах. Це підживлення повинно бути спрямоване на ріст і розвиток листкового апарату, накопичення достатньої кількості поживи у кореневій системі ще до настання періоду спокою перед зимівлею, оскільки ця пожива буде використовуватись культурою перед і після відновлення весняної вегетації. Кількість накопиченої поживи в кореневій системі восени значною мірою визначає здатність озимого ріпаку до весняної регенерації. Навесні ріпак озимий має унікальну властивість компенсувати свої зріджені посіви шляхом утворення нових продуктивних стебел із кореневої шийки за умови, коли діаметр кореневої шийки становить не менше 8-10 мм. Дослідженнями вітчизняного вченого-аграрія В.В. Лихочвора встановлено, що від осіннього росту та розвитку озимого ріпаку залежить його врожайність. За умови формування 10 листків на ріпаку озимому восени отримується 100% його врожайності, за 6-8 листків – лише 90%, за 4-6 листків – 75%, а за 4 листків – не більше 40%. Близько 65-70% майбутньої врожайності ріпаку озимого закладається восени ще до настання зими.

Усі ці біологічні особливості ріпаку озимого спонукають нас застосовувати кореневе борне добриво «Гранубор Натур» та у фазі 4-6 листків позакореневі підживлення «Райкатом Старт» у дозі 0,3 л/га комбіновано з «Мікрокатом бор» – 0,5 л/га або «Келіком бор» – 0,5 л/га. Такі підживлення сприяють відтоку цукрів до кореневої системи та активують її ріст і розвиток.

Хімічний склад «Мікрокат бор»: бор (В) -7 %, азот (N) – 3%, амінокислоти – 2,5%.

Хімічний склад «Келіка бор»: бору (В) -15 %.

 

Для чого потрібно підживлювати ріпак озимий борними добривами? Ріпак озимий є борофілом, який виносить сполук бору (В) – від 80 до 120 г на 1 т насіння та відповідної кількості побічної продукції. Чверть сполук бору (25%, або майже 100 г/га) від загального виносу (400 г/га) споживається ще восени. Сполуки бору в рослинах ріпаку озимого беруть активну участь у синтезі вуглеводів, ростових речовин (гормонів, РНК, ДНК), аскорбінової кислоти та у їх транспортуванні від листків до кореневої системи. Брак сполук бору у ріпаку озимому восени призводить до деформації кореневої системи, її дуплистості, появи внутрішніх некрозів, зниження морозостійкості, появи фізіологічних, грибкових хвороб та до зниження його врожайності на 15-30%. Отже, підживлення «Гранубором Натур», «Райкатом старт» та «Мікрокатом бор» або «Келіком бор» ріпаку озимого у поєднанні із засобами захисту рослин є запорукою його успішної перезимівлі.

 

«ГРАНУБОР НАТУР» ВИРІШУЄ ПРОБЛЕМУ БОРНОГО ГОЛОДУВАННЯ

Моніторинг щодо забезпечення ґрунтів України бором засвідчив, що понад 40% ґрунтів потерпають від його дефіциту. Причиною цьому є експансія борофільних культур – соняшників, сої, кукурудзи, буряків цукрових за останні 5-6 років у землеробстві України та не застосування борних добрив за кореневого живлення. Це й викликало дефіцитний баланс бору. Усунути дефіцит бору можна лише застосовуючи у ґрунт гранульоване добриво «Гранубор Натур» та позакореневі коректори. Застосовується «Гранубор Натур» у дозі 10-12 кг/га разом із сумішами мінеральних добрив. Добриво містить 14,6-15% бору (В) у легкодоступній для ріпаку озимого формі, а це складає - 1,5-1,8 кг В/га. У перший рік застосування «Гранубору Натур» коефіцієнт використання сполук бору з добрива культурами становить 20%. А це вже відповідає рекомендаціям німецьких вчених, які за низького вмісту сполук бору в ґрунті застосовують 1-1,8 кг В/га під основний обробіток ґрунту та 0,2-0,25 кг В/га за позакореневого підживлення.

 

ПШЕНИЦЯ, ЯЧМІНЬ, ТРИТИКАЛЕ ТА ЖИТО ОЗИМІ

Позакореневі підживлення зернових озимих культур восени, скоріш за все, у вітчизняних аграріїв спричиняють певний скепсис (недовіру). Однак різні причини - поганий ріст і розвиток вторинної кореневої системи, морфологічний розвиток вегетативних органів, які спричинені ґрунтовою посухою, дефіцитом мінеральної поживи тощо змушують застосовувати спеціальне добриво «Нутрівант Плюс™ зерновий». До його складу входять:

азот (N) – 6%, фосфор (P2O5) – 23%, калій (K2O) – 35 %,

магній (MgO) – 1%, сірка (S) - 1,5%,

бор (B) - 0,1%, марганець (Mn) - 0,2%, цинк (Zn) - 0,2%, мідь (Cu) - 0,2%, залізо (Fe) - 0,05%, молібден (Mo) - 0,002%,

прилипач подовженої дії «Фертівант».

Позакоренево «Нутрівантом Плюс™ зерновим» рекомендується підживлювати зернові озимі культури у фазі 3-4 листків, комбіновано з «Райкатом Старт» (0,3 л/га), коректорами дефіциту мінерального живлення  «Мікрокатами – Zn, Mn, Mn + Zn» та засобами захисту рослин за 12-15 днів до настання морозів (періоду спокою). Такі підживлювання активують процеси кущіння, закладання продуктивних стебел ще восени. Водночас, поліпшуються коренеутворення, фотосинтез в умовах коротких днів та синтезується достатня кількості цукрів, яка забезпечує успішну перезимівлю озимини.

 

Не забувайте, що потенціал високої продуктивності озимих культур закладається ще восени – за рахунок мінерального живлення, вдало підібраних сортів і гібридів інтенсивного типу та їх захисту від хвороб і шкідників.

 

22.09.2014г.
2009-2018 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ