Запчасти для строительной, дорожной и сельхозтехники от производителя, Высевающие диски для сеялок Monosem
Реклама на портале
Семена подсолнечника
Реклама на портале
зерновозы, зерновозы маз, зерновозы ford
Рубрики

ФОП Стукало Р.А.

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 73487, Херсонская обл., г. Херсон, ул. Беляева, 1

Телефон:

+380 показать телефон , ,

Швидке відновлення озимини весною та її підживлення

 Stukalo

Спираючись на вже накоплений досвід, отримані результати функціональної діагностики потреби культур у мінеральному живленні, хочеться надати нашим читачам поради щодо застосування добрив на озимині, які забезпечать швидке її відростання, вихід зі стресу, корегування мінеральної поживи та отримання економічно привабливої врожайності. Добривам, які є в нашій продуктовій лінійці, властива направлена дія щодо формування потужної кореневої системи, активування процесів цвітіння, запліднення квіток, підвищення накопичення сухої речовини в товарному врожаю, поліпшення його показників якості та товарності.

ПШЕНИЦЯ ОЗИМА

До фундаментальних процесів, які покладені в основу продуктивності як пшениці озимої, так і всіх озимих культур є забезпечення її оптимальним мінеральним живленням на всіх етапах органогенезу, яке активує ріст і розвиток кореневої системи, вегетативних органів, процеси фотосинтезу, плодоношення, забезпечує стійкість до стресів, викликаних температурним, водним, сольовим, пестицидним та іншими чинниками.

КРОК ПЕРШИЙ:  застосування «Амінокату 30» з метою зняття стресів.

Минулорічний досвід на базі господарства «Таврійське» Каховського району, засвідчує, що позакореневе підживлення пшениці озимої амінокислотним добривом «Амінокатом 30» у дозі 0,5 л/га комбіновано з регулятором росту (ретардантом) «Хлормекватхлоридом» – 0,8 л/га (0,5% від рекомендованої дози) на початку III–го етапу органогенезу (початок кущіння) дозволяє активувати її вихід із зимового стресу, синхронізувати ріст і розвиток головного та бокових пагонів, зменшує кількість «підгонних» непродуктивних стебел. Водночас таке підживлення пшениці озимої поліпшує й процеси кущіння, що є цінним за її пізнього весняного відростання та за зріджених посівів. 

Отже, виникає логічне запитання: “В чому ж полягає цінність «Амінокату 30»?” «Амінокат 30» - це концентроване амінокислотне рідке добриво-антистресант (табл.1). Амінокислоти, які входять до його складу є альфа (a)-амінокислотами рослинного походження. Вони здатні дуже швидко (протягом 0,5-1 години) проникати через кутикулярно-епідермальний шар рослин. А за комбінованого його застосування «Амінокату 30» з регуляторами росту, елементами мінерального живлення, пестицидами, проявляє унікальні хелатуючі (комплексуючі) властивості, які забезпечують ще й їхнє швидке проникнення у клітини рослин. «Амінокат 30» як амінокислотне добриво, також активує синтез білків, що є цінним за стресів. «Амінокат 30» за агрохімічними властивостями є ще й азотним добривом, тобто, його рекомендується застосовувати на пшениці озимій та й на інших азотофільних культурах протягом усього періоду вегетації.

 

Глютамінова кислота, яка преважає в «Амінокаті 30», дуже добре активує обмінні процеси, синтез нових амінокислот, відновлює водний баланс культур, сприяє запиленню квіток у колосі та є джерелом утворення хлорофілу.

Позакореневі підживлення «Амінокатом 30» рекомендується проводити у критичні фази росту та розвитку пшениці озимої та й інших озимих культур із розрахунку 0,25-0,3 л на 100 л води.

Результати, які були отримані в господарстві «Каховське» Каховського району, Херсонської області, 2013 рік, на чорноземах південних на поливі за традиційної технології вирощування пшениці озимої при позакореневому підживленні  «Амінокатом 30», 0,5 л/га комбіновано з регулятором росту «Хлормекватхлоридом», 0,8 л/га та кореневим підживленням 100 кг/га сульфатом амонію засвідчили високу ефективність цього заходу. На площі понад 4000 га було отримано середню врожайність пшениці озимої 7 т/га, яка відповідала 2 класу та мала натуру зерна 810-820 одиниць.

«Амінокат 30» дозволяється змішувати в одному робочому розчині усіма добривами компанії «ВІТЕРА УКРАЇНА» та з багатьма пестицидами. Однак компанія-виробник «Atlantica Agricola» не рекомендує змішувати  «Амінокат 30» з препаратами, які мають лужну реакцію робочого розчину  рН понад 8 та до складу яких входять у високих концентраціях мідь, сірка та мінеральні оливи.

КРОК ДРУГИЙ: застосування «Райкату Cтарт», який активує ріст і розвиток кореневої системи, та «Нутріванта Плюстм зерновий», «Мікроката зернового Старт»  як коректорів мінерального живлення пшениці озимої

Встановлено, що сорти пшениці озимої за динамікою росту та розвитку кореневої системи, а також за формуванням об’єму кореневої системи мають разючі відмінності. Дослідження (Н.В. Станков, Б.Д. Вахмистров, П.В. Данильчук) засвідчують, що продуктивність (величина врожайності, якість та інші важливі господарські показники) пшениці озимої тісно корелює з розвитком кореневої системи, яка властива даному генотипу та з умовами її вирощування. Доведено, що 1 ц кореневої системи пшениці озимої забезпечує її врожайність – 1,9-4,2 ц зерна. Рослини пшениці озимої екстенсивної форми починають рано формувати вузлові корені, що призводить до залягання її кореневої системи на глибині 0-60 см, проте інтенсивні форми закладають вузлові корені на глибині  0-40 см. Коренева система пшениці інтенсивного типу добре розвинута у верхніх шарах ґрунту, а завдяки високим регенеруючим властивостям, функціонує пролонговано аж до фази воскової стиглості. Існує тісний позитивний зв'язок між фотосинтетичною активністю листків пшениці озимої та величиною об’єму її кореневої системи.

Саме добриво «Райкат Cтарт» за рахунок спеціальних складників (табл.2) – фітогормонів (цитокінінів, ауксинів), полісахаридів, амінокислот, поліпшеного мінерального живлення щодо фосфору, забезпечує активний ріст і розвиток об’єму кореневої системи (бокових кореневих волосків) та її проникнення в нижні шари ґрунту. «Райкат Cтарт» також поліпшує процеси кущіння та за температури повітря понад 10-120 проявляє ретардантні властивості.

Рекомендується підживлювати пшеницю озиму позакоренево «Райкатом Старт» разом із мікродобривами, традиційними добривами: карбамідом, сульфатом магнію, карбамідно-аміачною сумішшю (КАС) у фазі кущіння (III- IV етап органогенезу). Рекомендована доза становить 0,15 -0,25 л на 100 л робочого розчину. Обмежень щодо змішування «Райкат Старт» з добривами нашої компанії та традиційних позакореневих добрив немає (див. додаток генерального каталогу нашої компанії).

Рано на весні не завжди складаються такі ґрунтові умови, які б дозволили пшениці озимій повністю забезпечити себе збалансованою мінеральною поживою. Причиною цьому є низка вже відомих чинників браком потрібних елементів мінерального живлення, кислотністю, ущільненням тощо.

У вітчизняному землеробстві уже склалася така практика, де у критичні фази росту й розвитку пшениці озимої та й інших озимих застосовуються спеціальні позакореневі добрива-коректори. Наша компанія забезпечує вітчизняних аграріїв такими унікальними добривами, які повністю відповідають фізіології мінерального живлення культур за фазами їх росту та розвитку, добре проникають через кутикулу, містять одну або декілька фізіологічно цінних поживних речовин (фітогормони, полісахариди, амінокислоти, вітаміни), екологічний прилипач «Фертівант», який забезпечує прололонговану дію та синхронний ефект щодо мінерального живлення. Такі добрива активують обмінні процеси, процеси фотосинтезу, запліднення, накопичення сухої речовини в товарному врожаю. Підвищують мінімум на 10 -15% коефіцієнти засвоєння сполук азоту та й інших елементів мінерального живлення. Як наслідок, їх застосування забезпечує підвищення врожайності пшениці озимої мінімум на 10-15%, поліпшення якості, товарності та отримання високої окупності, одна витрачена гривня окупається 2-5 грн прибутку.

«Нутрівант Плюстм зерновий» - це вже відоме тверде добриво, містить у своєму складі повний набір потрібних пшениці озимій макро- та мікроелементів, застосовується у критичні фази її росту та розвитку, (табл. 3).  

На пшениці озимій та й інших зернових культурах «Нутрівант Плюстм зерновий» рекомендується застосовувати у дозі 2-3 кг на га комбіновано з амінокислотним добривом «Амінокат 30» (0,5 л/га) в фазах кущіння або на початку виходу в трубку (III- Iv етап органогенезу за Ф.М. Куперман), а також у кінці виходу в трубку або на початку колосіння (VII- VIII етап органогенезу).

У продуктовій лінійці нашої компанії запропоновані нові унікальні спеціальні добрива марки «Мікрокат зерновий старт», «Мікрокат зерновий фініш» та коректор «Мікрокат Zn+Mn».   

Ці марки добрив розроблені компанією «Atlantica Agricola» саме для позакореневого підживлення пшениці озимої та й інших зернових культур. До їх складу входять дві поживні речовини:  спеціальне мінеральне живлення, яке відповідає фізіології мінерального живлення зернових культур, а також амінокислоти та полісахариди.

 

Рекомендується позакореневі підживлення продуктом «Мікрокат зерновий Старт» проводити в дозі 1-2 л/га у фазі кінець кущіння – початок виходу у трубку (III- IV етап органогенезу), аналогічно «Нутрівант Плюстм зерновий». Підживлення  пшениці озимої «Мікрокат зерновий Старт» підвищує кількість колосків у колосі та її посухостійкість. Водночас за рахунок амінокислот та полісахаридів, які містяться в  «Мікрокат зерновий Старт» активуються обмінні процеси пшениці озимої, прискорюється її ріст та розвиток, підвищується її стійкість до різного роду хвороб. За умови вирощування пшениці озимої на родючих ґрунтах та після добре удобрених попередників, рекомендується у фазі кінець кущіння–на початку виходу в трубку застосовувати коректор марганцю та цинку -  «Мікрокат Zn+Mn» у дозі 0,5-1 л/га. Оскільки мікроелементи Zn і Mn за своєю фізіологічною роллю сприяють засвоєнню сполук азоту пшеницею озимою навесні, активують синтез фітогормонів, зокрема ауксину та й інші обмінні процеси.

 

«ФЛОРОН» - це рідке добриво гібберлінової природи.

Підвищений вміст гібберлінів у добриві розрахований на те, що у перші 4-6 днів після позакореневої обробки культур, викликається певний фізіологічний стрес, в’янення тощо, а вже після виходу зі стресу у культури забезпечується активне цвітіння та запліднення квіток як озимих, так й інших культур. Водночас «Флорон» зменшує довжину міжвузля, потовщує провідну судинну систему пшениці озимої та збільшує об’єм кореневої системи. Позитивний вплив «Флорон» на пшеницю озиму полягає ще й в тому, що це добриво поліпшує ріст клітин, активує процеси фотосинтезу, енергетичного обміну, що створює передумови щодо отримання високої продуктивності культури. На пшениці озимій «Флорон» рекомендується застосовувати в дозі 45-50 мл/100 л робочого розчину на середніх або високих фонах мінерального живлення (особливо щодо сполук фосфору) з обов’язковим позакореневим підживленням «Мікрокатом Zn+B» в дозі 0,5 л/га.

Виробничі випробування «Флорон» на пшениці озимій на площі 70 га в господарстві «Вітчизна» Конотопського району засвідчили його високу ефективність. Так, одноразове його підживлення дозою 100 мл/га комбіновано з «Мікрокатом Zn+B» , 0,5 л/га на початку vıı етапу органогенезу (вихід в трубку) пшениці озимої забезпечило середній приріст врожайності 3 ц/га.

КРОК ТРЕТІЙ: підживлення продуктами «Келік Калій», «Мікрокат зерновий Фініш», які забезпечують істотний приріст сухої речовини товарного врожаю.

Відомо, що основна масова частка калію споживається пшеницею озимою ще до цвітіння колосу. Основна фізіологічна роль калію полягає в тому, що він активує роботу низки ферментів, за рахунок яких синтезуються білкові речовини, підвищується вміст цукрів, сухої речовини. Калій поліпшує відтік цукрів із вегетативної частини пшениці озимої до колосу, що підвищує масу 1000 насінин та натуру зерна. Водночас калій сприяє утворенню більш міцної соломини, підвищує стійкість пшениці озимої до полягання, грибкових хвороб та до посухи.

Виходячи з унікальних фізіологічних властивостей калію, рекомендуємо позакоренево підживлювати пшеницю озиму рідким калійним добривом «Келік Калій» (50% К2О) із розрахунку 0,25-0,3 л на 100 л робочого розчину. Унікальність «Келік Калій» полягає в тому, що калій міститься в добриві у легкодоступній для рослин сполуці, у вигляді  карбонату калію (К2СО3). Саме ця форма калію дуже швидко проникає та транспортується провідною системою судин озимих культур.

«Келік Калій» рекомендується застосовувати на пшениці озимій не менше одного разу. Перший раз у фазі кінець виходу у трубку–початок колосіння, доза 0,5 л/га, а другий раз -  на початку молочної стиглості (x етап органогенезу), 0,5 л/га (за умови вигідної ціни на зерно пшениці озимої). «Келік Калій» рекомендується також комбінувати в одному розчині з «Амінокатом 30».

«Мікрокат зерновий Фініш» має підвищений вміст калію та за своєю фізіологічною роллю теж направлений на підвищення вмісту сухої речовини у товарному врожаю та інших показників якості пшениці озимої. Його застосовують у дозі 1- 4 л/га, що залежить від мінерального фону на якому вирощуються культура, мети її вирощування та кон’юнктури ринку на зерно. 

11.02.2015г.
2009-2018 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ