запчасти к комбайнам, запчасти к сельхозтехнике, запчасти к спецтехнике, запчасти к двигателям
Семена подсолнечника
Семена подсолнечника, Гибрид Деркул, Гибрид Айдар, Гибрид Лиман (высокоолеиновый), Гибрид Старобельский, Гибрид Командор
шины для индустриальной техники, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
Корпусные подшипники, Кольца стопорные, цепи, ремни приводные, Сальники
Рубрики

ФОП Стукало Р.А.

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 73487, Херсонская обл., г. Херсон, ул. Беляева, 1

Телефон:

+380 показать телефоны , ,

«Амінокат» – усувати стреси гарант

Aminokat1Науковими працями Косаківської І.В., Голов'янко І.В, 2006 доведено, що концепцію стресу сформував канадський вчений Г. Сель'є ще в 1936 році. Він виявив, що за умов впливу на організм різноманітних подразників (бактеріальних інфекцій, хімічних речовин, високої або низької температури тощо) спостерігається не лише специфічні, а й стандартна неспецифічна його реакція. Таку реакцію він оцінив як адаптивну відповідь організму, спрямовану на збереження стабільного стану, й назвав «загальним адаптивним синдромом». За уявленнями Г. Сель'є , здатність до пристосування є найхарактернішою рисою живих організмів, а адаптація – це завжди результат особливої концентрації зусиль (або напруження). Звідси й походить назва «стрес», або «стресова реакція» (“stress” в перекладі з англійської означає «напруження»). За визначенням Г. Сель'є, стрес – сукупність усіх неспецифічних змін, що відбуваються в організмі за впливу на нього окремих чинників.

Однак новітня історія розвитку вітчизняного землеробства засвідчує, що адаптацією культур до стресів почали займатись зовсім недавно, не більше 5-7 років. У чому ж тут причина?. Скоріш за все, це пов’язано з тим, що стресові реакції культур потребують додаткової енергії, перш за все на утворення та накопичення стресових метаболітів, цукрів, білків та загоєння пошкоджень. Нанесена стресами культурам шкода може бути на багато більшою, ніж ту, яку вони отримують від різного роду патогенів (хвороб) або шкідників. Водночас виробничий досвід засвідчує, що сучасні сорти та гібриди культур інтенсивного типу більш чутливі до стресових факторів, ніж «старі» сорти екстенсивного типу. Можливо це обумовлено тим, що при селекції високоврожайних сортів культур, втрачаються гени, котрі кодують культури на отримання високої врожайності за несприятливих «стрес-факторів». За формування високої врожайності культурами активуються їх обмінні процеси, що ускладнює адаптацію до стресів.

У відкритій агроекосиcтемі головними причинами, які викликають фізіологічну депресію культур щодо їх росту та розвитку є - температурний, водний, світловий, сольовий (ґрунтовий) та пестицидний стреси, іноді їх ще називають «фітостресантами». Саме ненормований їх вплив на культури породжує загострення розвитку хвороб, шкідників, прояв некрозів і хлорозів, погіршення якості, товарності продукції, загальне зниження врожайності, а за надмірного впливу призводить до пошкодження, а то й до загибелі.

Внутрішній прояв стресу «тривоги» на культурах супроводжується зниженням метаболічних (обмінних) процесів, домінуванням розпаду над синтезом, деградацією білково-синтетичного апарату, старінням культур та величезними затратами їх енергії на відновлення обміну, що врешті-решт призводить до зниження продуктивності. Залежно від того, у якій фазі росту та розвитку культури зазнають впливу фітостресантів, зниження їх врожайності може становити від 5 до 70%. Проте науковими дослідженнями доведено, що обробка культур амінокислотами - проліном, аргініном, аспарагіновою, глютаміновою, а також олігосахаридами, поліамінами, моно-та дисахаридами, янтарною кислотою та іншими біологічно активними речовинами підсилює їх захист до фітостресів.

Обґрунтування стресів щодо їх впливу на культурні рослини можна було б ще продовжувати. Однак хочеться надати нашим читачам інформацію щодо шляхів швидкого виведення культур зі стресу, застосовуючи амінокислотне добриво-антистресант «Амінокат 30».

«АМІНОКАТ 30» - унікальне добриво – антистресант

«Амінокат 30» - це рідке концентроване амінокислотне добриво, яке збагачене головними елементами мінерального живлення.

Склад та фізико-хімічні властивості спеціального добрива «Амінокат 30»

Складники

Уміст, %

до об’єму

Вільні a-амінокислоти загалом

30

Азот загальний (N)

3

Фосфор (Р2О5)

1

Калій (К2О)

1

Щільність, кг/га

1,11

рН

4-4,5

 

До його складу входять амінокислоти a-ряду, які є добре рухливими та легкодоступні культурам. Амінокислоти a-ряду спеціального добрива «Амінокат 30» отримують шляхом холодного гідролізу бобових культур. Застосовуючи «Амінокат 30» на культурах, його амінокислоти є своєрідним будівельним матеріалом щодо відновлення порушених фітостресантами білкових ланцюгів. «Амінокат 30»  дозволяє заощадити величезну кількість енергії культур та прискорити час відновлення їх фізіолого-біохімічних процесів.

 Aminokat2

Антистресова дія за посушливих умов на сої (Агрофірма «ІНСЕКО», м. Рівне, 2011р.)

 

Високу антистресову активність спеціального добрива «Амінокат 30» на культурах засвідчує його амінограма.

         Амінограма спеціального добрива «Амінокат 30»

Амінокислоти

Уміст, %

Амінокислоти

Уміст, %

Гідропроксилін

0,13

Пролін

0,91

Аспарагінова кислота

1,07

Цистеїн

<0,01

Серін

0,98

Тирозін

0,12

Глютамінова  кислота

15,63

Валін

0,88

Гліцин

2,85

Метіонін

0,06

Гістидін

0,42

Лізин

2,73

Aспарагін

<0,01

Ізолейцин

0,29

Глютамін

<0,01

Лейцин

0,27

Aргінін

1,15

Фенілаланін

0,55

Треонін

0,87

Триптофан

0,17

Aланін

0,96

 

 

ЗАГАЛОМ АМІНОКИСЛОТ

30 %

 

Роль амінокислот у захисті культур від стресів

Глютамінова кислота добре активує обмінні процеси, синтез нових амінокислот, відновлює водний баланс культур, поліпшує їх запилення, є джерелом синтезу хлорофілу та ефективним комплексоном (хелатуючим агентом). Вона також виступає джерелом енергії та знешкоджує аміак в рослинному організмі, віднімаючи атоми азоту в процесі утворення іншої амінокислоти.

Гліцин та лізин беруть активну учать у біосинтезі хлорофілу. Гліцин також входить до складу листової тканини, приймає участь у запиленні та зав'язуванні плодів та має високу активність як комплексон, а лізин є попередником поліамінів, джерелом азоту та поліпшує стійкість культур за стресів.

Усі амінокислоти, включаючи вище наведені, є попередниками або ж активаторами фітогормонів. Саме гормони визначають, які органи рослинного організму, потрібно синтезувати - коріння, стебла, листки, квітки, плоди тощо. За сприятливих умов вирощування культур, виробництво продуктів їх фотосинтезу проходить нормально, що забезпечується фітогормональним балансом.

За фітостресів, в організмі культур підвищується концентрація гормонів стресу – абсцизової кислоти та етилену. Як результат – гальмуються ростові процеси, погіршується поглинання та утилізація елементів мінерального живлення, прирости біомаси, що приводить до зниження врожайності культур.

За такого амінокислотний склад «Амінокату 30» забезпечує синтез гормонів росту - ауксинів, цитокінінів та гіберелінів, активує всі біохімічні процеси, поліпшує фотосинтетичну активність культур та забезпечує їх додатковою енергією.

 

Головні агрохімічні особливості спеціального добрива «Амінокат 30»:

·           Хімічний склад повністю відповідає усім вимогам європейських стандартів щодо високої якості та екологічності;

·           Має високий коефіцієнт використання амінокислот та мінерального живлення добрива - 90-95%;

·           Швидко відновлює продуційні процеси культур (підтримує тургор, знижує транспірацію, поліпшує споживання мінерального живлення) за стресів - протягом 3-5 днів;

·           Забезпечує швидке проникнення мінерального живлення, пестицидів, регуляторів росту у клітини культур за позакореневого комбінованого застосування - протягом 0,5-4 годин;

·           Легко транспортується судинною системою культур;

·           Забезпечує отримання високої врожайності та поліпшеної якості культур.

 

Позакореневі підживлення польових культур добривом «Амінокат 30» рекомендується проводити в дозі 0,25-0,3 л на 100 л води, що складає 0,5- 0,6 л/га, протягом усього періоду їх вегетації. За кореневого підживлення «Амінокат 30» рекомендується застосовувати в нормі 1,5-4 л/га. Дозволяється його комбінувати в одному робочому розчині з більшістю пестицидів (гербіциди, фунгіциди, інсектициди, регулятори росту тощо), однак не рекомендується застосовувати з препаратами до складу яких входять високі концентрації міді, сірки, мінеральні оливи та з тими, що мають сильну лужну реакцію (рН понад 8) (див. додаток каталогу нашої компанії).

Свідченням високої ефективності добрива «Амінокат 30» як антистресанта, є його позакореневе застосування на кукурудзі зерновій за дефіциту ґрунтової та повітряної вологи. Науковими дослідженнями Інститут Зернового Господарства НААН, 2008-2010 роки, доведено, що комбіноване його застосування у дозі 0,5 л/га та «Нутрівана Плюс кукурудза» - 3 кг/га, забезпечили приріст урожайності кукурудзи зернової на 0,8 т/га проти необробленого контролю. При цьому збільшувалися площа листової поверхні, вміст хлорофілу, вміст протеїну, крохмалю в зерні кукурудзи, а також підвищилися виноси головних елементів мінерального живлення (N,P,K) від 5 до 15%.

Завершуючи цю статтю, ми хочемо запевнити наших читачів, що сьогодні ключем у подоланні різного роду стресів сучасних сортів та гібридів культур є застосування спеціального добрива-антистресанта «Амінокат 30» та збалансованого мінерального живлення від компанії «ВІТЕРА УКРАЇНА». Застосовуючи «Амінокат 30» ще на початку стресів, або заздалегідь, ми допомагаємо культурам швидко подолати стреси за рахунок підвищення їх генетичної експресії, яку можна підвищити до 30%. Проте зволікання з підживленням культур, які піддалися стресу, сильно позначається на їх урожайності та може знизити її до 40%.

 

03.03.2015г.
2009-2017 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ