Запчасти для строительной, дорожной и сельхозтехники от производителя, Высевающие диски для сеялок Monosem
Реклама на портале
Семена подсолнечника
Реклама на портале
зерновозы, зерновозы маз, зерновозы ford
Рубрики

АГРО-БИО-ТЕХ ООО

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 75100, Херсонская обл., г. Цюрупинск, ул. Красноармейская, 31 (1-й этаж)

Телефон:

+380 показать телефон , ,

Риверм экономит гербициды

ЗВІТ

Вивчити ефективність застосування рідкого органічного добрива «Ріверм» в баковій суміші з гербіцидом Пік на зрошуваній озимій пшениці.

Місце проведення - дослідне поле інституту землеробства південного регіону УААН.

Мета досліджень - вивчити ефективність захисної дії бакових сумішей рідкого органічного добрива «Ріверм» і гербіциду Пік на зрошуваній озимій пшениці.

Бур'яни - серйозні конкуренти озимої пшениці та інших сільськогосподарських культур у боротьбі за поживні речовини, воду та світло. Втрати урожаю від них досягають 50% (4, 6, 7). Крім того, бур'яни є вогнищем поширення грибних хвороб та фітофагів. Забур'яненість посівів ускладнює виконання багатьох видів польових робіт, збирання урожаю, обробіток ґрунту (2, 3, 4). В зв'язку з цим боротьба з бур'янами є необхідним елементом технологій вирощування сільськогосподарських культур. Домінуючим ланцюгом в системі захисту посівів зернових культур від бур'янів є застосування гербіцидів.

Сучасні системи захисту посівів сільськогосподарських культур від бур'янів мають бути спрямовані не тільки на збереження врожаю, але й на екологічні, санітарно-гігієнічні, соціальні аспекти їх оптимізації. В зв'язку з цим на дослідному полі інституту в 2008 році закладено дослід по вивченню ефективності зменшеними від загально прийнятих норм гербіциду Пік, 75% в.г. та органічного добрива «Ріверм». Сорт зрошуваної озимої пшениці Херсонська 99. Агротехніка вирощування культури рекомендована для зрошуваних земель півдня України. Розмір дослідних ділянок 25м2, повторність - чотириразова.

Обліки бур'янів проводили згідно загально прийнятих методик (1,5).

Хімічні обробки дослідних ділянок проводили за допомогою ранцевого обприскувача "Тітан-14". Норма витрати робочої рідини 300 л/га.

Схема досліду

 

№ п/п

Варіант

Строк застосування

1

Контроль (без гербіциду)

2

Пік, 75% в.г., 20 г/га + 4% «Ріверм»

кінець фази кущіння

3

Пік, 75% в.г., 20 г/га

кінець фази кущіння

4

Пік, 75% в.г., 15 г/га+ 4% «Ріверм»

кінець фази кущіння

5

Пік, 75% в.г., 15 г/га

кінець фази кущіння

6

Пік, 75% в.г., 10 г/га+ 4% «Ріверм»

кінець фази кущіння

7

Пік, 75%в.г., 10 г/га

кінець фази кущіння

8

Пік, 75% в.г., 20 */га+ 4% «Ріверм» + 1,5% «Ріверм»

кінець фази кущіння кінець цвітіння 

Результати досліджень. По видовому складу серед бур'янів на дослідних ділянках домінували грицики звичайні, кучерявець Софії (відповідно 42,9 - 49,3 і 23,1 - 29,5%). Заселеність озимої пшениці осотом рожевим коливалась в межах 9,2 - 12,3%, амброзією полинолистою - 8,5 -10,7%.

Результати обліку бур'янів перед проведенням хімічної обробки та після неї приведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Вплив бакової суміші гербіциду Пік і рідкого органічного добрива «Ріверм» на зниження забур'яненості озимої пшениці

Херсонська 99 (ІЗПР, 2008р.)

 

варіанта

Забур'яненість, шт./м

перед хімпрополкою

через 30 днів

після хімічної

обробки

перед

збиранням

урожаю

% зниження до контролю

1

47,3

51,4

52,3

2

44,2

9,2

1,2

97,5

3

48,3

10,3

1,2

97,5

4

46,9

9,7

4,8

89,2

5

45,6

15,6

12,5

72,6

6

45,7

11,4

22,5

51,1

7

44,9

32,3

26,4

41,3

8

48,0

11,9

1,3

97,3

НІР 0,5%                                                                                                                      5,01

Одержані данні показують, що застосування гербіциду Пік, 75% в.г. сприяло істотному зменшенню забур'яненості дослідних ділянок до кінця вегетації озимої пшениці.

Результати досліду свідчать, що найкращу ефективність у боротьбі з бур'янами отримано на варіантах застосування 4% «Ріверму» з повною нормою витрати гербіциду Пік (20 г/га). Зменшення рекомендованої норми гербіциду на 25% в баковій суміші з 4% «Рівермом» сприяло зменшенню забур'яненості дослідних ділянок на 89,2% (4-й варіант).

На аналогічному варіанті без добавки Ріверму загибель бур'янів досягала 72,6%, що істотно погіршило фітосанітарний стан та урожайність озимої пшениці.

Найгірша ефективність застосування гербіциду Пік виявлена на варіанті з половиною нормою препарату витрати (41,3%). Проте, добавка 4% рідкого органічного добрива «Ріверм» підвищила ефективність гербіциду до 51,1%(табл. 1).

Обприскування озимої пшениці баковою сумішшю рідкого органічного добрива та різними нормами витрати гербіциду Пік, 75% в.г. значно покращило фітосанітарний стан дослідних ділянок, що сприяло підвищенню урожайності і одержанню зерна третього класу. При цьому на жодному варіанті не відмічено негативного (фітотоксичного) впливу на рослини.

Результати господарської і економічної ефективності бакової суміші органічного добрива і гербіциду Пік наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Господарська і економічна ефективність застосування рідкого органічного добрива Ріверм в баковій суміші з гербіцидом Пік, 75% в.г. на озимій пшениці (ІЗПР, 2008р.)

 

№ п/п

Варіант

Строк обробки

Середня

урожайність,

ц/га

Збережений

урожай,

ц/га

Вартість

збереженого

урожаю,

грн./га

Чистий

прибуток,

грн./га

1

Контроль (без обробки)

---

41,8

---

---

---

2

Пік, 75% в.г.,

20 г/га + 4%

«Ріверм»

кінець

фази

кущіння

47,7

5,9

743,4

644,3

3

Пік, 75% в.г., 20 г/га

кінець

фази

кущіння

47,1

5,3

667,8

628,7

4

Пік, 75% в.г.,

15г/га+4%

«Ріверм»

кінець

фази

кущіння

46,2

4,4

554,4

460,8

5

Пік, 75% в.г., 15 г/га

кінець

фази

кущіння

45,3

3,5

441,0

407,4

6

Пік, 75% в.г.,

10г/га+4%

«Ріверм»

кінець

фази

кущіння

44,6

2,8

352,8

273,2

7

Пік, 75% в.г., 10 г/га

кінець

фази

кущіння

43,9

2,1

246,6

245,0

8

Пік, 75% в.г.,

20 л/га+ 4%

«Ріверм»

+ 1,5% «Ріверм»

кінець

фази

кущіння,

кінець цвітіння

48,2

6,4

806,4

685,1

НІР 0,5%                                                  2,39

Вартість 1 т зерна 3-го класу 1260 грн.

Затрати на гербіцид і «Ріверм» на 1га:

2-ий варіант - 99,1 грн./га; 3-ій варіант - 39,1 грн./га; 4-ий варіант -93,6 грн./га; 5-ий варіант - 33,6 грн./га; 6-ий варіант - 79,6 грн./га; 7-ий варіант- 19,6 грн./га; 8-ий варіант- 121,3 грн./га.

Найбільший урожай одержано при дворазовому внесені рідкого органічного добрива в кінці фази кущіння та в кінці цвітіння (48,2 ц/га).

Урожайність зерна озимої пшениці на контрольних ділянках у звітному році складала 41,8 ц/га. При застосуванні бакової суміші органічного добрива «Ріверм» з повною нормою гербіциду - одержано прибавку урожаю 5,9 ц/га, що на 0,6 ц/га вище варіанту з застосування повної норми гербіциду (відповідно 47,7 і 47,1 ц/га). Зменшення норм витрату гербіциду на 25% разом з «Рівермом» забезпечило прибуток урожаю 4,4 ц/га. Аналогічний варіант без добавки «Ріверму» сприяв збереженню від втрат лише 3,5 ц/га або на 0,9 ц/га менше (табл.2). Найменшу урожайність одержано на варіанті 50% внесення гербіциду (2,1 ц/га). В той же час аналогічний варіант із добавкою «Ріверму» зберіг від втрат 2,8 ц/га.

Чистий прибуток від одноразового 4% застосування розчину рідкого органічного добрива «Ріверм» в кінці фази кущіння озимої пшениці рекомендованою нормою гербіциду Пік (20 г/га) складає 644,3 грн./га або на 15,6 грн. вище, ніж на варіанті одного гербіциду (628,7 га).

Більша різниця в урожаї та чистому прибутку одержана на варіанті внесення 75% норми витрати гербіциду: відповідно 0,9 ц/га і 106,4 грн./га.

При застосуванні половинної норми витрати гербіциду Пік чистий прибуток складає 245,0 грн./га. На аналогічному варіанті з добавкою 4% розчину «Ріверму» прибуток збільшується на 28,2 гривні на кожному гектарі.

Дворазове застосування рідкого органічного добрива «Ріверм» (в кінці фази кущіння і цвітіння) разом з гербіцидом сприяло одержанню 6,4 ц/га зерна на кожному гектарі або 685,1 гривень прибутку.

Висновки

Комплексна обробка озимої пшениці 4%-ним розчином рідкого органічного добрива «Ріверм» і гербіциду Пік сприяє:

-          зменшенню норм витрати гербіциду на 20 - 25%;

-          очищенню посівів від бур'янів на 89,2 - 97,5%;

-          підвищенню врожайності на 10,5 - 15%.

Застосування рідкого органічного добрива «Ріверм» разом з хімічним захистом озимої пшениці від бур'янів дає змогу одержати додатково 3,5 -6,4 ц/га зерна з гектара, зменшити норму витрати гербіциду на 20 - 25% і кошти на них, поліпшити фітосанітарний стан посівів та довкілля.

25.02.2013г.
2009-2018 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ