Запчасти для строительной, дорожной и сельхозтехники от производителя, Высевающие диски для сеялок Monosem
Реклама на портале
Семена подсолнечника
Реклама на портале
зерновозы, зерновозы маз, зерновозы ford
Рубрики

ФОП Стукало Р.А.

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 73487, Херсонская обл., г. Херсон, ул. Беляева, 1

Телефон:

+380 показать телефон , ,

Сучасні стратегії підживлення кукурудзи

«Кукурудзяний бум» на царицю полів, який спостерігається в останні два роки заставляє аграріїв замислитись, яким же чином підвищити її продуктивність? Зрозуміло, що вода, сонячна інсоляція, оптимальний температурний режим, CO2, O2 відіграють ключову роль у продуційних процесах, однак правильно підібрана стратегія щодо управління мінеральним живленням кукурудзи є не останньою скрипкою у цьому оркестрі. А можна сказати, головним важелем, який підвищує стійкість культури кукурудзи до стресів, забезпечує нормальний ріст і розвиток, поліпшує процеси запліднення, визначає майбутню врожайність, якість та економічну доцільність її вирощування.

Не секрет, що головним чинником який стримує врожайність цієї культури є незбалансоване мінеральне живлення. Оскільки вітчизняні аграрії головний акцент роблять на азотне живлення, забуваючи про достатнє забезпечення калієм, магнієм, кальцієм, цинком, сполуками фосфору та бору тощо.

Однак сучасні гібриди кукурудзи як вітчизняної так і зарубіжної селекції за врожайності 9-12 т/га уже характеризуються високим виносом не лише макро- й мезоелементів, а й мікроелементів (табл. 1).

Tab_1 

Foto_1За даними Міжнародного інституту живлення рослин (2010) гібриди кукурудзи на 1 тонну зерна та відповідної кількості побічної продукції витрачають від 18-23 кг азоту (N). Однак понад 112 кг N/га вони споживають за перших 50 днів вегетації. Максимальне споживання азоту в день може сягати 3,9 кг/га.

Тему традиційного мінерального живлення можна було б продовжити, однак авторам статті хочеться більше уваги звернути на сучасні добрива компанії «Нутрітех Україна», які наділені унікальними властивостями для живлення кукурудзи.

«Райкат Старт» - активатор дружніх сходів

Першим кроком у стратегії управління мінеральним живленням кукурудзи є передпосівна обробка насіння «Райкатом Старт». Оскільки цей захід за рахунок збалансованої мінеральної поживи «Райкату Старт», а саме фітогормонів (цитокінінів, ауксинів), антистресантів (альфа-амінокислот, полісахаридів) як джерела додаткової енергії (табл.2), активує польову схожість насіння кукурудзи, його енергію проростання, ріст і розвиток кореневої системи та кореневих волосків.

 Tab_2

Передпосівна обробка насіння кукурудзи «Райкатом Старт» проводиться напівсухим способом у дозі від 1,5 до 2,0 л на 1 т. Він успішно комбінується з усіма протруйниками. За відсутності можливості передпосівної обробки насіння рекомендуємо проводити позакореневе живлення «Райкатом Старт» у дозі 0,15-0,25 л на 100 л води.

Щодо критичних фаз кукурудзи

Відомо, що у мінеральному живленні кукурудзи є дві "критичні" фази. Перша – фаза 3-4-х листків, коли споживання мінеральної поживи кукурудзою розпочалось слабко розвинутою первинною кореневою системою. У цій фазі формуються перші вузлові корені, які є основою кореневої системи кукурудзи у подальші її фази росту та розвитку. Відповідно, з метою стимулювання формування вузлових коренів важливо забезпечити молоді рослинки кукурудзи сполуками фосфору (P), магнієм (Mg), цинком (Zn), бором (B).

Друга – фаза 6-8-ми листків (не пізніше), коли уже не працює первинна (зародкова) коренева система і культура кукурудзи переходить на живлення лише вторинною кореневою системою. У цій фазі активно наростає листкова поверхня, спостерігається інтенсивний ріст рослин кукурудзи у висоту та формуються генеративні органи. У цій фазі зростає потреба кукурудзи в усіх елементах мінерального живлення.

Унікальні позакореневі добрива для кукурудзи

Враховуючи моніторинг родючості ґрунтів України, особливості фізіології мінерального живлення кукурудзи, компанія «Нутрітех Україна» разом з ізраїльськими спеціалістами компанії «ICL Fertilizers» розробили для кукурудзи унікальне позакореневе добриво «Нутрівант Плюс кукурудза».

Головні переваги «Нутріванта Плюстм кукурудза»:

• висока екологічність та якість, що відповідає нормативам світових стандартів ISO 9001:2000 та ISO 14001;

• склад добрива повністю забезпечує фізіологію мінерального живлення кукурудзи;

• до складу добрива входить біологічного походження прилипач "Фертівант", який забезпечує ощадливий, рівномірний розподіл розчину добрива на поверхні листків, пролонговану дію (3-4 тижні) та синхронний ефект щодо споживання мінеральної поживи;

• гарантує високу окупність - 7-12 гривень на одну витрачену гривню.

Хімічний склад "Нутріванта Плюстм кукурудза" :

N - 6%, P2O5 - 37%, K2O - 5,4%, MgO - 4,8%, Zn - 3,4%, прилипач "Фертівант".

Наукові дослідження проведені у 2009р. Інститутом зернового господарства НААНУ на кукурудзі зерновій засвідчують, що «Нутрівант Плюс кукурудза» показує найбільші прирости врожайності - 8-10 ц/га за норми його застосування 3-4 кг/га. Де перше підживлення краще проводити в фаза 3-4 листків дозою 1,5 кг/га, друге – в фазі 6-8 листків дозою 3кг/га.

 «Амінокат 30» – унікальний антистресант

Відомо, що за вегетаційний період рослини кукурудзи піддаються різного роду стресам, викликаними повітряною або ґрунтовою посухою, механічними пошкодженнями, різкими коливаннями температури повітря або ґрунту, пестицидним навантаженням, дефіцитом води, ураженнями шкідниками, хворобами тощо. За стресів засвоєння мінеральної поживи кореневою системою кукурудзи майже призупиняється, наступає період фізіологічної депресії, який призводить до величезних втрат товарного врожаю. Однак «Амінокат 30», за рахунок вмісту амінокислот α-ряду (яких в його складі 30%, в тому числі глутамінова кислота (7,2%), лізин (3,6%), гліцин (7%), протягом 4-5 днів допомагає подолати такі стреси, відновити споживання мінеральної поживи та продуційні процеси кукурудзи. Крім того, до складу «Аміноката 30» входять азот N (3%), фосфор Р2О5 (1%), калій К2О (1%). Пам'ятайте, що зволікання з підживленням кукурудзи за «стресів» «Амінокатом 30» сильно позначається на її врожайності, оскільки втрати товарного врожаю можуть сягати від 15 до 40%. За позакореневого підживлення кукурудзи «Амінокат 30» рекомендується комбінувати в одному робочому розчині з «Нутрівантом Плюс кукурудза» та іншими позакореневими добривами. «Амінокату 30» властиві ще й функції комплексона, який забезпечує швидке (0,5-5годин) проникнення мінеральної поживи в клітини рослин кукурудзи та активатора обмінних процесів. Дозволяється змішувати «Амінокат 30» з більшістю гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів. Однак його заборонено змішувати з препаратами, до складу яких входять мідь, сірка та мінеральні оливи.

«Амінокат 30» рекомендується застосовувати в дозі 150-300 мл на 100 л води за об'єму води 200 л/га, що складає – 0,3-0,6л/га.

Щодо фізіологічної ролі цинку в живленні кукурудзи

Серед мікроелементів культура кукурудзи є найбільш чутливою до нестачі цинку. Він бере участь у фотосинтезі, синтезі амінокислот, органічних кислот, вітамінів, в окислювально-відновлювальних процесах, обміні вуглеводів, ліпідів, фосфору, сірки. Цинк також сприяє метаболізму фітогормону ауксину, який впливає на ріст і розвиток міжвузлів та кореневої системи. Під впливом цинку підвищується загальний вміст вуглеводів, крохмалю та білкових речовин. За рахунок стабілізації дихання при зміні температурних умов цинк підвищує жаро-, посухо- та - морозостійкість, стійкість культур до враження хворобами. У разі значної нестачі цинку на рослинах кукурудзи можуть не зав'язуватися качани. Високий вміст органічної речовини погіршує доступність цинку кукурудзі в ґрунті, оскільки він зв'язується і з гуміновими кислотами. Також ґрунтові розчинні фосфати та карбонат кальцію зменшують доступність цинку.

На частку розчинного доступного рослинам цинку припадає близько 1% його валового запасу в ґрунті. Моніторинг умісту цинку в ґрунтах України, проведений нашою компанією, засвідчує, що його бракує на 60% ріллі.

Логічно виникає запитання, - як забезпечити фізіологічні потреби кукурудзи цинком? Відповідь на це запитання є. Потрібно застосовувати позакоренево у критичні фази росту й розвитку кукурудзи «Нутрівант Плюс кукурудза» разом з коректорами мінерального живлення «Мікрокат Zn,» «Мікрокат Zn+Mn,» «Мікрокат Zn+B» (табл.4), що дозволяє найбільш повно забезпечити фізіологічні потреби кукурудзи у мінеральному живленні.

«Мікрокати» рекомендується застосовувати у дозі 250 мл на 100л води, що за об'єму води 200 л/га складає 0,5л/га.

Tab_3 

Отже, як засвідчує наш виробничий досвід 2012 року, за вирощування гібридів кукурудзи в ПП «Агротранс» (Полтавська обл.) в умовах повітряної та ґрунтової посухи на площі 500 га лише одноразове позакореневе підживлення «Нутрівантом Плюс кукурудза» в дозі 2 кг/га комбіновано з «Амінокатом 30» - 0,5л/га в фазі 4-5 листків дозволило отримати середню врожайність 7 т/га проти необробленого контролю 5 т/га.

05.07.2013г.
2009-2018 © АгроВектор. All Rights Reserved
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ