×
Способы доставки
Самовывоз: с Выставочной постоянно действующей площадки "Украинская техника собственного производства" которая находиться на 25 км трассы "КИЕВ - ОДЕССА"
Доставка почтой: передаём все запчасти комплектующие такими службами как Новая почта, Автолюкс.
Транспортная компания
Способы оплаты
Расчетный счет
Карта банка
Наложенный платеж: при пересылке службами Новая почта, Ночной експресс, Ін-Тайм
Наличные
Агротехника ЧП
×
Агротехника ЧП
СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Киевская обл., Васильковский р-н, пгт. Глеваха, ул. Окружная, 55-Д
условия заказа УСЛОВИЯ ЗАКАЗА. СПОСОБЫ ДОСТАВКИ и ОПЛАТЫ

Дослідження якості розпилювачів

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУЧАСНИХ РОЗПИЛЮВАЧІВ

 О.С.Барановський, канд. техн. наук, В.І.П’ятаченко, ст. наук співр.- ННЦ «ІМЕСГ», С.Є.Шатохін, пров. спец.- фірма “Lechler”(Німеччина) 

Викладено  результати експериментальних досліджень та обгрунтовано вибір типу та типорозміру сучасних розпилювачів залежно від технологічних параметрів процесу обприскування та метеорологічних умов роботи.

 Проблема.  Ефективність застосування пестицидів у значній мірі залежить від якості їх внесення. Залежно від того, наскільки якісно буде виконано обприскування, частка препарату, що потрапляє на рослини, утримується на них і ефективно використовується може змінюватись у декілька разів. При роботі обприскувача в оптимальних режимах норми внесення пестицидів можна зменшувати до 25-50 % без зниження біологічної ефективності обробок.  Але для цього потрібно правильно підібрати тип та типорозмір розпилювачів, адже обприскувачі, як правило, комплектуються декількома типами розпилювачів. Відсутність рекомендацій з вибору типу розпилювачів залежно від технологічних параметрів та метеорологічних умов призводить до втрат пестицидів.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розпилювачі різних типів та типорозмірів випускають багато провідних фірм: “Lechler” і “Agrotop” (Німеччина), “Spraying Systems Co.” (США)  [1-3] , “Hardi” (Данія) та інші.  В Україні розпилювачі випускались ВАТ “Львівагромашпроект”. Розпилювачі розробляються за умов забезпечення таких вимог [4]: - відхилення витрати рідини через окремий розпилювач від середньої витрати через усі розпилювачі на штанзі не повинне перевищувати ± 5 %;- максимальне відхилення щільності відкладень за шириною захвату штанги в окремій точці не повинне перевищувати більше, ніж  ± 15 %   середнього значення;- коефіцієнт варіації щільності відкладень за  шириною захвату в лабораторних умовах не повинен перевищувати 7 %.Відхилення від названих умов вважається дефектом розпилювача. За даними Федерального товариства сільськогосподарської техніки (ФРН)  [1] розпилювачі є найменш надійною складовою частиною обприскувачів, частота відмов яких у 2004 році становила 18,6 % від загальної кількості відмов польових обприскувачів.Будь- який обприскувач обов’язково повинен бути обладнаний розпилювачами одного типорозміру (одного кольору). Замінювати розпилювачі на нові потрібно при  відхиленні витрати через них від  табличного значення більше, ніж на 10 %. Для пластмасових розпилювачів фірми  Lechler” таке відхилення має місце орієнтовно через  150 годин  роботи, а для розпилювачів з керамічною вставкою – через  300 годин роботи [5].  В найбільшій мірі зношуються розпилювачі із нержавіючої сталі.  Але в залежності від препарату та робочого тиску інтенсивність зношування розпилювачів може змінюватись.У каталогах продукції [1-3]  наведено дані з вибору типу і типорозмірів розпилювачів залежно від витрати робочої рідини, робочого тиску та швидкості руху агрегату. Крім того, каталог [1] містить залежності знесення робочої рідини для різних типорозмірів інжекторних розпилювачів типу ID.  Мета досліджень. Обгрунтувати вибір типу та типорозміру сучасних розпилювачів залежно від технологічних параметрів процесу обприскування та метеорологічних умов роботи. ? О.С.Барановський, В.І.П’ятаченко, С.Є.Шатохін. Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 91. 2007.
Результати досліджень. Найбільш розповсюдженеми є гідравлічні щілинні плоскоструменеві розпилювачі, які, в свою чергу, поділяються на звичайні, інжекторні,  зі зниженим дрейфом, подвійні, стрічкові та для внесення “під листя”.Вибір типу та типорозміру  розпилювачів у залежності від параметрів процесу обприскування та метеорологічних умов роботи розглядаються на прикладі  розпилювачів фірми “Lechler”. При необхідності результати роботи  доповнювались дослідженнями розпилювачів інших фірм.  Звичайні плоскоструменеві розпилювачі типів LU  та SТ є найбільш універсальні і можуть за­стосовуватись при всіх видах суціль­ного обприскування. Основною їх особливістю є те, що вони забезпечу­ють відносно високу дисперсність розпилу. Розпилювачі типів LU  та SТ відрізняються між собою кутом факела розпилу (LU мають кут 900 і 120°, SТ – 800 і 110°) та стійкістю факела розпилу до знесення краплин вітром (LU вважа­ються більш стійкими).Відомо, що чим дрібніші крапли­ни, тим більший ступінь покриття препаратом рослинної поверхні, кра­ще утримання препарату на ній, про­никнення в тканину (листова аб­сорбція) та токсичність дії його на шкідливі організми. Але  з підви­щенням дисперсності розпилу збільшується і знесення його повітряними потоками в атмосферу, тобто знижу­ється ступінь осідання препарату на рослини, а звідси знижується і густо­та покриття, а, відповідно, при певних умовах роботи знижується і ефек­тивність використання препарату. Робота з розпилювачами типів LU  та SТ  з екологічних умов обмежується при відносно невеликому вітрі. Так, Федеральний біологічний комітет (ФРН), що відає допуском техніки і препаратів до використання, рекомендує, щоб у залежності від швидкості вітру (U) не менше 90 % розпиленої рідини (V90) заключались в краплинах:U до 2 м/с – V90 >130 мкм;U до 3м/с V90>140 мкм;U до 4м/с V90>160 мкм;U до 5 м/с – V 90 >200 мкм.Для дотримання цієї умови розпи­лювачі типів LU  та SТ  не можна викори­стовувати при швидкості    вітру більшій,   ніж 3-4   м/с ( при  цьому робочий тиск не повинен перевищувати 0,3 МПа). Для забезпечення високоефективно­го використання пестицидів при об­прискуванні потрібно звести до  мінімуму знесення розпиленої рідини вітром.  При швидкості вітру 5 м/с за межі  ширини захвату обприскувача зі звичайними   плоскоструменевими розпилювачами зно­ситься до 20 % розпиленої рідини [4].Зменшити вплив вітру на знесення препарату можливо шля­хом використання обприскувачів з пнев­матичним осадженням краплин. Завдяки тому, що в цих обприскувачах краплини осаджуються повітря­ними потоками, що утворюються вен­тилятором, забезпечується можливість використання дрібніших, тобто більш ефективних краплин, поліпшується про­никнення їх у рослинний покрив та рівномірність обробки. За даними фірми “Hardi” [6] нижня частина листків при цьому обробляється у 2-5 рази більше, а знесення препарату досягається до 90 % менше порівняно зі звичайним обприскуванням. Це дозволяє виконувати обприскування при швидкості вітру до 9 м/с  в той час, коли звичайне обприскування допускається виконувати при швидкості вітру не більше, ніж 5 м/с. Підвищення швидкості осідання краплин сприяє та­кож зменшенню випаровування препа­рату. Повітря при цьому замінює части­ну води як носій, а відтак у 2-3 рази можна знижувати норму внесення ро­бочої рідини. Звідси менші затрати на заправлення та транспортування води.             Для вивчення впливу примусового осадження краплин на густоту покриття  проводились порівняльні випробування стандартних плоскоструменевих розпилювачів F 110-02 та F 110-04 фірми “Hardi”. Випробовування проводились при тиску робочої рідини 0,3 МПа та швидкості руху 6,4 км/год як з примусовим осадженням з використанням повітряних рукавів, так і без нього.  Витрата робочої рідини для розпилювачів F 110-02 становила 150 л/га, а для розпилювачів F 110-04 - 300 л/га.  Густота покриття краплинами поверхні і дисперсність розпилення визначались на паперових водочутливих картках  розміром 26х76 мм фірми “NOVARTIS” (Швейцарія),  коефіцієнт розтікання  краплин  на  яких 1,6.  Застосування паперових карток являє собою простий і швидкий спосіб візуального визначення результатів обприскування і порівняння ступеня осадження краплин при застосуванні різних типів розпилювачів і технологій обприскування. При цьому необхідно відзначити, що застосування паперових карток має певні обмеження, особливо при перенесенні результатів на реальні культури. Стан листової поверхні, її розміщення, шорсткість, стан воскового шару і, в кінцевому підсумку, сам стан посівів обумовлює значний вплив на проникнення краплин та  їх осідання на поверхнях, що обробляються, і тим самим на проникнення пестицидів у рослини. Тим не менш ця методика дозволяє проводити порівняльний аналіз густоти покриття поверхні і служить надійним способом  визначення результатів застосування різних технологій обприскування. Використання розпилювачів малих типорозмірів F 110-02 із більшою часткою дрібнокраплинних фракцій забезпечує більш швидке та надійне їх транспортування повітряним струменем до рослин. Додатковий фактор осадження краплин на поверхню вносить повітряний струмінь, який розхиляє рослини, за рахунок чого  покращується покриття поверхні (рис. 1 а,  б). Ступінь покриття   карток при  примусовому осадженні становить 43 %, а без осадження – 30 %. При використанні розпилювачів більших типорозмірів F 110-04 вплив примусового осадження повітряним потоком значно менший. Крупні краплини, що мають стабільну траєкторію польоту, практично не реагують на дію повітряного струменя. Густота покриття збільшується, але не в такій мірі, як у дрібнокраплинних фракцій (64 % з осадженням та 57 %  без осадження) (рис. 1 в, г). При застосуванні примусового осадження не можна виключити коагуляцію краплин та їх скочування з поверхні рослин. 
14.11.2011г.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ
+380 (67) 986-50-37
Менеджер - Вита
+380 (98) 047-12-58
Менеджер - Вита
+380 (50) 814-51-69
Менеджер Вита
+380 (98) 047-12-58
Менеджер Вита
+380 (67) 986-50-37
Менеджер Вита
Напишите нам
мы ответим на все Ваши вопросы
Ваше имя

Ваш телефон

Ваш Email

Сообщениекод подтверждения
x
код
2009-2022 © АгроВектор. All rights reserved.
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ
×
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
×
Фамилия Имя Отчество: *
Укажите Ф.И.О.
Организация: *
Укажите организацию
Email: *
Email указан не верно
Телефон: *
Укажите телефон
Адрес: *
Укажите адрес
Дополнительные комментарии: (до 512 символов)
* - обязательные поля для заполнения
Продавец:
Доставка:
Оплата:
Позиций заказа - , на сумму: 0
Окончательную стоимость и условия уточняйте у продавца
Нажимая кнопку «ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ», я даю согласие на обработку персональных данных
Вернуться в корзину
Отправить заказ